Ambientes:

Montaña

Bosque

Oceano

Sabana

Selva

Polar

x
x

Burkholderia Cepacia

Tipo: Bacteria

Par

colón ascendente - sacro

pares

Generalidades:

Síntomas gastrointestinales, dolor abdominal, distensión, diarrea, síntomas respiratorios, neumonía, síntomas dermatológicos.


Documento sin títuloPaís
Fecha
Nombre
Comentario
29-03-2021
s/usuario
Meu sonho, meus planos era conhecer o Dr Isaac Goiz Duran

inicio de página