Ambientes:

Montaña

Bosque

Oceano

Sabana

Selva

Polar

x
x
Rastreo Dorso

 

Cervical 7
Dorso
Nudo/plexo braquial
Espina del omóplato
Hombro
Supraescapular
Cervicales (7)
Dorsales (12)
Dorsal ancho
Paravertebral(es)
Cava
Triángulo de scarpa
Pulmón
Escápula
Latísimus
Axila
Retroaxilar
Infraaxilar
Suprarrenales
Plexo lumbar
Plexo lumbosacro
Articulación sacroiliaca
Zona suprarrenal
Uretero
Cápsula renal (der)
Vena porta
Riñón (der)
Riñón (izq)
Flanco
Caliz renal (der)
Cuadrado lumbar
Interiliaco
Cresta iliaca
Lóbulo posterior de hígado
Retrohepático
Lumbares (5)
Costilla flotante
Perirrenal
Pleura
Sacro
Anexo
Recto
Ano / Cóccix
Rama isquiática
isquion
Piso pélvico
Próstata
Cadera
Trocanter mayor
Cebeza de fémur
Saco de Douglas
Gluteo
Gluteo superior
Dorsal 1
Dorsal 2
Dorsal 3
Dorsal 4
Dorsal 5
Dorsal 6
Dorsal 7
Dorsal 8
Dorsal 9
Dorsal 10
Dorsal 11
Dorsal 12
Lumbar 1
Lumbar 2
Lumbar 3
Lumbar 4
Lumbar 5

 

2. Cervical 7

Central

Par (+):


1. Cervicales (cérvico)

7 vértebras cervicales. También se pueden testear en forma individual.

Pares (+):


3 y 8. Nudo/plexo braquial

bilateral

Par (+):


4. Espina del omóplato

Bilateral

Pares (+):


5. hombro

Bilateral

Par (+):


6. Supraescápular

Bilateral

Par (+):


7 Paravertebral (es)

A los costados de cada vértebra.

Pares (+):


9. Dorsales (12)

Testear cada una de las vértebras dorsales

Pares (+):


10. Dorso

A mitad de las dorsales

Pares (+):


11. Pulmón

Bilateral

Pares (+):


12. Escápula

Bilateral

Pares (+):


13. Axila

Bilateral

Pares (+):


14. Infraaxilar

Bilateral

Pares (+):


15. Retroaxilar

Bilateral

Pares (+):


17. Cava

Bilateral

Pares (+):


16. Dorsal ancho

Bilateral

Par (+):


19. Suprarrenales

Central (glándulas adrenales)

Pares (+):


18. Zona suprarrenal

central- Bilateral

Par (+):


20. Latísimus

Bilateral

Par (+):


21. Pleura

Bilateral

Pares (+):


23. Cápsula renal

Bilateral

Pares (+):


24. Lóbulo posterior del hígado

Derecho

Par (+):


25. Retrohepático

Derecho

Par (+):


26. Lumbares

5 vértebras lumbares: testear cada una.

Pares (+):


27. Vena porta

Lado derecho. También se puede testear e impactar por el frente.

Pares (+):


28 y 33. Riñón

bilateral (testear ambos)

Pares (+):


30. Caliz renal

bilateral

Par (+):


29. Cuadrado lumbar

bilateral

Par (+):


22. Costilla flotante

bilateral

Par (+):


31. Flanco

bilateral

Par (+):


32. Perirrenal

bilateral

Par (+):


34. Uretero

bilateral, también se puede tester e impactar al frente.

Pares (+):


35. Plexo lumbar

Central

Pares (+):


36. Cresta iliaca

Bilateral

Pares (+):


37. Interiliaco

Bilateral

Par (+):


38. Plexo lumbosacro

Central

Pares (+):


39. Articulación sacroiliaca

Bilateral

Par (+):


40. Sacro

Central- bilateral

Pares (+):


41. Anexo

Central

Par (+):


42. Saco de Douglas

Bilateral

Par (+):


43. Gluteo (mayor)

Bilateral

Pares (+):


44. Glúteo superior

Bilateral, también responde como supranalga

Pares (+):


45. Recto

Central

Pares (+):


46. Ano

Central

Pares (+):


47. Próstata

Central (también se testea en mujeres)

Pares (+):


48. Rama isquiática

Bilateral

Pares (+):


50. isquion

Bilateral

Pares (+):


49 Piso pélvico

Bilateral

Par (+):


51. Cadera

Bilateral

Pares (+):


52. Trocanter mayor

Bilateral

Pares (+):


53. Cabeza-cuello de femur

Bilateral

Pares (+):


d1. Dorsal 1

Central

Par (+):


d2. Dorsal 2

Central

Pares (+):


d3. Dorsal 3

Central

Pares (+):


d4. Dorsal 4

Central

Pares (+):


d5. Dorsal 5

Central

Pares (+):


d6. Dorsal 6

Central

Pares (+):


d7. Dorsal 7

Central

Pares (+):


d8. Dorsal 8

Central

Par (+):


d9. Dorsal 9

Central

Par (+):


d10. Dorsal 10

Central

Par (+):


d11. Dorsal 11

Central

Par (+):


d12. Dorsal 12

Central

Pares (+):


L1. Lumbar 1

Central

Pares (+):


L2. Lumbar 2

Central

Pares (+):


L3. Lumbar 3

Central

Pares (+):


L4. Lumbar 4

Central

Pares (+):


L5. Lumbar 5

Central

Pares (+):


inicio de página